Formularul de Inscriere Giveaway

Inapoi la concurs

 

1. Organizatorul Campaniei:

Campania "Giveaway Craciun Vetter" (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de SC Lamy Premier SRL, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/2248/1999, avand cod unic de identificare RO33481407, denumita in continuare "Organizator".

 

2. Regulamentul Campaniei

2.1. Campania se desfasoara in temeiul prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet a campaniei pe www.vetter.ro.

 

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si de a inceta si/sau suspenda si/sau intrerupe Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la modificarile survenite, prin publicarea pe site a actualizarilor si publicarea Regulamentului astfel cum a fost modificat acesta pe website-ul www.vetter.ro cu cel putin 12 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

2.3. Inscrierea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament de catre Participanti, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

3. Perioada si aria de desfasurare a campaniei:

3.1. Campania este organizata si se desfasoara online, la nivel national, pe site-ul www.vetter.ro. Perioada de desfasurare a campaniei este 14 decembrie – 24 decembrie 2020. Perioada in care utilizatorul poate posta recenzii pentru produsele sale Vetter este 14 decembrie, ora 00:00 (ora Romaniei) – 24 decembrie 2020, ora 23:59 (ora Romaniei).

3.2. Tragerea la sorti va avea loc in termen de maxim 72 ore de la incheierea campaniei.

3.3. Toate produsele disponibile pe site-ul „www.vetter.ro” sunt participante la Campanie.

 

4. Dreptul de participare:

4.1. Au dreptul de a participa la Campanie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

(i) Au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei, avand capacitate deplina de exercitiu, si domiciliul sau resedinta in Romania;

(ii) Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament;

(iii) Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in acord cu prevederile prezentului Regulament.

4.2. Inscrierea la Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulamentul. In contextul prezentului document, Participantii la Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

4.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

(i) Reprezentanti ai Organizatorului, ai Agentiei de Publicitate sau reprezentanti ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(ii) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia prepusilor mentionati la punctul (i) de mai sus;

(iii) Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a desfasurarii Concursului;

(iv) Angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Campaniei;

(v) Membrii familiei angajatilor colaboratorilor/agentiilor mentionate la punctul iv de mai sus (insemand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile anterior menţionate.

 

5. Mecanismul desfasurarii Campaniei

5.1. INSCRIEREA IN CAMPANIE.

5.1.1. Pentru inscrierea in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 al Regulamentului;

b) Participantul trebuie să lase un comentariu pe post-ul de Facebook aferent Giveaway-ului, explicând cum ar putea folosi unul dintre cele doua aparate de igienizare; acesta poate fi gasit la adresa https://www.facebook.com/Vetter.ro/posts/2854215011567472

c) Participantul se inscrie in pagina www.vetter.ro/contact/ , completand campul "Mesaj" cu textul "Inscrierere giveaway craciun", dupa cum se poate vedea si in exemplul de mai jos

d) Prin participarea la prezenta Campanie, participantul își dă consimțământul în legătură cu prelucrarea datelor personale și confirmă că este de acord cu prevederile prezentului Regulament.

e) Recenzia, evaluarea sau comentariul sa fie validat(ă) si publicat(ă) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si a „Termenilor de Utilizare: Recenzii, Evaluari si Comentarii” disponibile pe https://www.vetter.ro/termeni-de-utilizare-recenzii-evaluari-comentarii,  (denumite in cele ce urmeaza „Termenii de Utilizare”).

f) Datele personale vor fi completate doar in cadrul formularului de pe pagina www.vetter.ro/contact/ , nu si in alte posibile medii de comunicare, cum ar fi Facebook sau Instagram.

 

5.2. VALIDAREA CAMPANIEI

5.2.1. Toate recenziile, evaluările si comentariile sunt moderate; nu sunt admise spre validare recenzii, evaluări sau comentarii care prezinta un continut ce contravine cu conditiile prevazute in Termenii de Utilizare ca de exemplu, insa fara a se limita la recenzii, evaluări sau comentarii ce cuprind afirmatii ori texte:

(i) incorecte sau înșelătoare;

(ii) licentioase, calomnioase, sau discriminatoare;

(iii) imorale sau vulgare;

(iv) fara legatura cu produsul pentru care se face recenzia;

(v) neobiective, ce nu se refera la functionalitatea, eficienta produsului, aspecte ce tin de design si estetica a produsului, functionalitate, accesorii etc.;

(vi) cu referinte la alte website-uri, adrese, adrese de e-mail, detalii de contact sau numere de telefon ale tertelor parti;

(vii) continand virusi de calculator ori programe potential daunatoare, fisiere sau coduri HTML.

(viii) ce contin amenintari catre terte persoane, afaceri sau grup ori care lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale tertelor persoane, societati sau entitati;

(ix) care incalca in orice mod legislatia si reglementarile aplicabile.

 

5.2.2. O recenzie sau evaluare nu este considerată validă si nu va fi publicată in pagina de produs pe www.vetter.ro daca se constata incalcarea oricaror prevederi ale art. 5.2.1.

 

5.2.3. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietar al tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in Campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii unor recenzii.

 

5.2.4. Daca un utilizator detine sau foloseste mai multe produse Vetter, va fi inscris automat in Campanie cu fiecare din respectivele recenzii, pentru fiecare produs in parte, daca sunt postate în timpul Perioadei de Desfășurare a Campaniei.

 

5.2.5. Publicarea aceluiasi text de comentariu de mai multe ori se va numara o singura data.

 

5.2.6. Fiecare utilizator are dreptul la maxim 3 comentarii. Urmatoarele postate nu vor fi luate in calcul.

 

5.2.7. Daca recenzia, evaluarea sau comentariul va indeplini conditiile de validare prevazute in prezentul articol, impreuna cu celelalte conditii necesare inscrierii prevazute la Art. 5.1., participantul va fi automat inscris pentru tragerea la sorti pentru un premiu, iar in cazul recenziei, aceasta va fi publicata pe site.

 

5.2.9. Datele de participare și datele contului trebuiesc completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea Participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator prin tragerea la sorti.

 

5.2.10. Datele cu caracter personal ale utilizatorului serviciului de recenzii, evaluari si comentarii sunt transmise atunci cand se face clic pe butonul "Trimite" și când utilizatorul se înregistrează sau își modifică datele contului.

 

5.2.11. Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta campanie, cu exceptia cheltuielilor normale (tarife de internet – accesare site pentru publicare reiew, costuri electricitate, tarife servicii de telefonie mobile, etc) ocazionate de actiunea de inscriere/ participare.

 

5.2.12. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

5.2.13. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. În acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial ori prin incercari de fraudare.

 

5.2.15. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie conduce la imposibilitatea participarii la Campanie, inclusiv la imposibilitatea acordarii premiilor.

 

5.3. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris

la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii (sumele sunt exprimate in lei) (“Premiile”):

Premiu

Pachet Vetter Sanitizer Total Care 

Voucher de 200 Lei

Voucher de 100 Lei

Cantitate

1

1

1

Valoare neta

per premiu

389,99 LEI

200 LEI

100 LEI

Impozit venit

per premiu

-

-

-

Valoare bruta

per premiu

389,99LEI

200 LEI

100 LEI

Valoare bruta

total premii

389,99 LEI

200 LEI

100 LEI

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 689,99 LEI lei cu TVA inclus (șase sute optzeci și nouă de lei). Valoarea premiilor este cea neta si nu include impozitul pe venitul din premii (acolo unde este cazul), impozit care se va calcula, retine si vira de catre Organizator.

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate.

Voucherele pot fi folosite pentru a achizitiona orice produs de pe website-ul www.vetter.ro , iar pentru calcularea valorii produselor se va folosi RRP (Reccomended Retail Price), adica pretul integral, fara eventualele discount-uri aplicate aditional. Spre exemplu, Căștile Bluetooth Stereo Earphones au pretul integral de 179,99 Lei si cu discount pot ajunge la pretul de 139,99 Lei. Pentru a le achizitiona, este necesar sa se plateasca diferenta de la 100 Lei la 179,99 Lei, adica 79,99 Lei (calculat pentru Voucher-ul de 100 Lei) .

Daca spre exemplu se doreste achizitionarea unui produs cu valoare mai mare, cum ar fi Pachetul Vetter Corporate, care are pretul integral de 379,98 Lei si pretul cu discount poate ajunge la 299,99 Lei, pentru Voucher-ul de 200 Lei se va calcula in felul urmator: 379,98 - 200 = 179,98 Lei de platit aditional.

 

6. Desemnarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, in termen de maximum 72 ore de la incheierea Campaniei. Tragerea la sorti va fi efectuata prin intermediul platformei de extragere aleatorie „random.org”. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care indeplinesc cumulativ cerintele specificate la Art. 3

 

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 3 premii in urmatoarea ordine:

 1 (unu) castigator al premiului constand intr-un Pachet Vetter Sanitizer Total Care in valoare de 389,99 lei. Pentru acest Premiu, valoarea totala bruta este de 389,99 lei, din care 389,99 lei valoarea neta a produsului si 0 (zero) lei impozitul pe veniturile din premii retinut la sursa de Organizator.

 1 (unu) castigator al premiului constand intr-un Voucher in valoare de 200 lei. Pentru acest Premiu, valoarea totala bruta este de 200 lei, din care 200 lei valoarea neta a produsului si 0 (zero) lei impozitul pe veniturile din premii retinut la sursa de Organizator.

 1 (unu) castigator al premiului constand intr-un Voucher in valoare de 100 lei. Pentru acest Premiu, valoarea totala bruta este de 100 lei, din care 100 lei valoarea neta a produsului si 0 (zero) lei impozitul pe veniturile din premii retinut la sursa de Organizator.

Dupa extragerea premiilor in ordinea mentionata mai sus, se vor extrage cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare castigator.

 

6.1 VALIDAREA CASTIGATORILOR. PUBLICAREA CASTIGATORILOR

Ulterior desemnării câștigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

 

Castigatorul va fi informat ca a castigat prin e-mail transmis la adresa de e-mail sau prin intermediul telefonului mentionat in formularul de participare la campanie pe site-ul Organizatorului ( www.vetter.ro), in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea extragerii si trebuie sa furnizeze in termen de maxim 4 (patru) zile de la primirea mesajului urmatoarele date personale necesare pentru verificarea conditiilor de participare prevazute la articolul 3 cat si pentru livrarea premiului:

 nume si prenume

 email

• telefon

• adresă

• CNP – in scopul verificarii indeplinirii conditiei de participare la Campanie prevazuta la Art 4, respectiv, pentru a putea verifica daca varsta castigatorilor in curs de validare este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

 

In eventualitatea in care la o prima incercare castigatorii nu pot fi contactati (nu raspund la mesajul transmis telefonic sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea acestuia), Organizatorul va incerca inca o data contactarea castigatorilor prin intermediul acelorasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare fiind de doua incercari.

 

Pentru evitarea oricarei neclaritati, Organizatorul nu poate fi facut in niciun caz responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat si va fi astfel invalidat, iar premiile se vor acorda rezervelor desemnate.

 

Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate. Anunțarea Câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de Facebook Vetter „https://www.facebook.com/Vetter.ro” in termen de maxim 10 zile de la data validarii acestora.

 

Organizatorul are dreptul ca in cazul nevalidarii castigatorului, sa contacteze una dintre persoanele aflate pe lista de rezerva.

 

Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul unei alte persoane.

 

Nu este permisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane pentru recuperarea tuturor prejudiciilor cauzate

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care datele de contact nu sunt valide, in cazul in care e-mailul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit., verificarea corectitudinii datelor personale inscrise in campanie fiind obligatia exclusiva a participantului la Campanie.

 

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premii sau in cazul imposibilitatii validarii lor, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul.

 

Validarea, respectiv invalidarea, se va realiza in functie de criteriile anterior mentionate. In caz de invalidare, premiile se vor atribui rezervelor, iar in cazul invalidarii rezervelor, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

 

6.2 INTRAREA IN POSESIA PREMIULUI

Premiul va fi predat câștigătorului in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data validarii, prin serviciul de curierat rapid, la adresa comunicata in acest sens. Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces-verbal de predare primire a premiului.

 

7. Limitarea raspunderii:

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate anterior sau ulterior perioadei Campaniei anterior mentionate;

b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

c) Eventuale erori privind datele furnizate de catre castigatorii desemnati, acestea fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor, ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator, a contactarii acestuia si/sau a trimiterii in conditii normale a premiului castigat;

d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului trimis prin curier, cauzata de oricare alt motiv decat propria sa culpa;

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc;

f) Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

g) Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

h) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

i) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil;

 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau a altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare).

 

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

 

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

 

Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

 

Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

 

Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 

 nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;

 nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

 sunt exonerate de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

 nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

 isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

 

8. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

Ulterior momentului semnarii procesului- verbal de predare-primire, reclamatiile referitoare la premiul castigat, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Informarea persoanelor vizate cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

9.1 PROTECTIA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1.1.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND COPIILOR

 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9.1.2. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna si Imputernicitului/Imputernicitilor acestuia obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate..

 

10. Forta majora: incetarea si intreruperea campaniei

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Incetarea sau suspendarea Campaniei va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului cu minim 48 de ore inainte de incetarea efectiva.

 

Prezenta Campanie poate inceta inclusiv in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

Organizator SC Lamy Premier SRL

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei VETTER  „Lasa-ne review-uri si poti castiga unul din cele 3 premii Vetter

(“Campania”) Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Conform Articolului 13 din GDPR

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SC Lamy Premier SRLinregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/2248/1999, avand cod unic de identificare RO33481407, denumita in continuare "Operator".

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

SC Lamy Premier SRL, Responsabilul pentru Protectia Datelor, 

e-mail: data.protection@vetter.ro

 

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

(i) Nume si Prenume

(ii) Numar Telefon

(iii) Adresa E-mail

 

In plus, pentru castigatori:

 

(iv) Adresa de domiciliu sau de resedinta – in vederea expedierii premiului castigat

(v) CNP – pentru a putea verifica daca varsta Câştigătorilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

 

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 

(i) Organizarii si desfasurarii campaniei;

(ii) Desemnarii si validarea castigatorilor;

(iii) Atribuirii premiilor.

 

IV. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate (art. 6 alin. 1 litera a din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

 

Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 

(i) Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

(ii) Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (furnizori servicii de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;

(iii) Furnizori de servicii de curierat;

(iv) Autoritati publice

(v) Alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

 

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 14 zile.

 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora sau pe perioada prevazuta de prevederile legale obligatorii privind arhivarea pentru documentele specifice.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In cazul in care persoana vizata isi retrage consimtamantul, Operatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se realizeaza in baza altor temeiuri juridice.

De asemenea, persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa folositi adresa de e-mail data.protection@vetter.ro

 

Persoana vizata poate depune plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competente în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau in cazul in care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa:

București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro